jetagerecords

817 Monmouth Street | Newport, KY | 41071

The best album of Japanese Alternative Rock Band Gellers including members such as Shugo Tokumaru, Shingo Shinmachi, Hinata Okubo, Kenichi Kawazoe, Yukihisa Tashiro is on vinyl.The songs were selected by OHISHI NORIKO, OH SHU, OHASHI HIROYUKI, KOWLOON JOE, SHIBASAKI YUJI, TAKAHASHI SHO, TANIGUCHI YU, DETO MANABU (OGRE YOU ASSHOLE), HARA KAZUTOSHI, FUJIMURA YORIMASA, MATSUMOTO YORIHITO, MIZOGUCHI HIROMI, YOSHIKI RYOSUKE, YOSHIDA YASUNAO, YUNNIKO.
The best album of Japanese Alternative Rock Band Gellers including members such as Shugo Tokumaru, Shingo Shinmachi, Hinata Okubo, Kenichi Kawazoe, Yukihisa Tashiro is on vinyl.The songs were selected by OHISHI NORIKO, OH SHU, OHASHI HIROYUKI, KOWLOON JOE, SHIBASAKI YUJI, TAKAHASHI SHO, TANIGUCHI YU, DETO MANABU (OGRE YOU ASSHOLE), HARA KAZUTOSHI, FUJIMURA YORIMASA, MATSUMOTO YORIHITO, MIZOGUCHI HIROMI, YOSHIKI RYOSUKE, YOSHIDA YASUNAO, YUNNIKO.
4560236389615
Gellers - Best! [Limited Edition]

Details

Format: Vinyl
Label: JET SET
Rel. Date: 04/07/2023
UPC: 4560236389615

Best! [Limited Edition]
Artist: Gellers
Format: Vinyl
New: Not in stock
Wish

Formats and Editions

More Info:

The best album of Japanese Alternative Rock Band Gellers including members such as Shugo Tokumaru, Shingo Shinmachi, Hinata Okubo, Kenichi Kawazoe, Yukihisa Tashiro is on vinyl.The songs were selected by OHISHI NORIKO, OH SHU, OHASHI HIROYUKI, KOWLOON JOE, SHIBASAKI YUJI, TAKAHASHI SHO, TANIGUCHI YU, DETO MANABU (OGRE YOU ASSHOLE), HARA KAZUTOSHI, FUJIMURA YORIMASA, MATSUMOTO YORIHITO, MIZOGUCHI HIROMI, YOSHIKI RYOSUKE, YOSHIDA YASUNAO, YUNNIKO.
        
back to top